Сервиз

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

 

Сервизният център на КОМПЮТЪР 2000 България извършва гаранционната поддръжка на техниката, продавана от фирмата, както и ремонт на компютърна техника и периферия по актуалната към момента на извършването му ценова листа.

 

ВАЖНО ЗА ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Сервизът на КОМПЮТЪР 2000 България приема само на място продукти за гаранционно обслужване, при отказ на устройствата в рамките на гаранционния срок, когато са спазени следните условия:

  • Устройствата да са добре опаковани и обезопасени при транспорта. Електронните модули да са задължително в антистатични пликове;
  • Модулите да са добре почистени от прах, а процесорите от термопроводящата паста;
  • Да са приложени оригиналните аксесоари на устройството - захранващи блокове, компактдискове с драйвери и софтуер, съпровождаща документация;
  • Да е приложена оригинална гаранционна карта, на която е отбелязан серийният номер на съответното устройство.

Не се приемат за гаранционно обслужване модули, които не отговарят на горните условия, с нарушени пломби или гаранционни лепенки, такива, при които е правен опит за ремонт, демонтаж, модификация или адаптация, използвани по предназначение различно от това посочено в съпровождащата документация, използвани в рамките на гаранционния срок с неоригинални или рециклирани консумативи, с повреди, причинени по вина на клиента, както и условията посочени в гаранционната карта.

 

 

 

Сервизът предлага и следните услуги:

 

- диагностика на периферия, компютърни конфигурации и модули;
- ремонт на монитори;
- инсталиране и конфигуриране на операционни системи, придружени от съответните сертификати (лицензи);
- инсталиране и конфигуриране на приложен софтуер;

 

За контакти:

 

КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД
София 1574, бул. Шипченски проход 63
Tel.: +359-2 /439 2017
Tel.: +359-2 /439 2018
Web page: www.computer2000.bg
е-mail: service@computer2000.bg
Loading...
Loading...
Loading...